Vedic Art

Za pośrednictwem 17 zasad łączymy się z prawą półkulą, sercem, oraz z tym wszystkim co jest w naszej głębi. Genialność tej metody polegam między innymi, że łącząc się z prawą półkulą, źródłem naszej kreatywności, możemy pozbyć się wszelkich obciążeń emocjonalnych, uwolnić się od fałszywych przekonań takich jak: nie potrafię, nie mogę, nie zasługuję, nic nie da się zrobić oraz osiągnąć uczucie harmonii, jedności wewnętrznej. Malowanie Vedic Art nie koncentruje się wyłącznie na malowaniu, a przede wszystkim na procesie, który otwiera nas na to co nowe, dotąd nieosiągalne. Spotykając się z tą metodą, przenosimy zasady tego stylu na życie codzienne.Nie musimy posiadać talentu do malowania, umiejętności malarskich, tu najważniejsza jest chęć, zaprzestanie kontrolowania kierowania pędzlem.

Zapraszam do udziału w warsztatach osoby otwarte na ,,zmianę”, chcące wyjść poza dotychczasową strefę komfortu, osoby, które twierdzą, że nie potrafią malować, osoby dojrzałe, które uważają, że już nic dobrego nie spotka na ich drodze. Spotkania prowadzone są w przestrzeni wolności, uczestnicy nie podlegają ocenie, ponieważ ona ogranicza indywidualność uniemożliwiając odkrywanie potencjałów i talentów jakie posiadamy. Zapraszam na warsztaty.

Chcesz dowiedzieć się więcej?